ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 25 – ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΤΗΛ-FAX: 27210-25505

www.morfotikosmess.gr   E.MAIL: mess@morfotikosmess.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Μορφωτικος Σύλλογος Μεσσηνίας καλεί τα μέλη του να παρευρεθούν στην ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 5η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 στα γραφέια του Συλλόγου (Υπαπαντής 25 Καλαμάτα)

Για το Διοικιτικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΜΥΡΝΗΣ Αργύριος                                                                                        ΖΗΣΗ Αναστασία