Το θεατρικό παιχνίδι είναι μια ψυχαγωγική και εκπαιδευτική μέθοδος. Αποτελεί μέσο επικοινωνίας και καλλιέργειας των ανθρωπίνων σχέσεων.
• Τα παιδιά μέσα από το θεατρικό παιχνίδι έρχονται σε γνωριμία με τον κόσμο που ανακαλύπτουν πτυχές της ζωής τις οποίες δεν γνώριζαν.
• Αναπτύσσουν την κοινωνικότητά τους, την δημιουργικότητα, το αίσθημα ευθύνης, την συνεργασία την πρωτοβουλία.
• Ασκούνται να παρατηρούν, να βλέπουν, να κατανοούν.
• Καταπολεμούν την δειλία, χτίζουν την αυτοπεποίθησή τους, κατακτούν τον έλεγχο του σώματός τους και των συναισθημάτων τους.
• Διασκεδάζουν ενώ παράλληλα ενισχύεται η αισθητική καλλιέργεια, η γλωσσική ανάπτυξη και επιτυγχάνεται η ψυχική εκτόνωση.
Οι ομάδες θεατρικού παιχνιδιού ξεκινούν με παιδιά από 5 έως και 12 ετών.
Επίσης κατά καιρούς λειτουργούν ομάδες θεατρικού παιχνιδιού για εφήβους και ενήλικες.