Ο ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του φρόντισε να δημιουργήσει μια όσον το δυνατόν πληρέστερη ιματιοθήκη με παραδοσιακές φορεσιές από όλη την ελληνική επικράτεια η οποία συντηρείται, εμπλουτίζεται και ανανεώνεται συνεχώς.
Κόσμημα της ιματιοθήκης του Συλλόγου αποτελούν τα παλαιά αυθεντικά κομμάτια και οι παλαιές φορεσιές κυρίως από το Ζαγόρι, το Μέτσοβο, τα Αθίκια Κορινθίας και την Βόρεια Θράκη. Μεγάλο μέρος των φορεσιών είναι πιστά αντίγραφα αυθεντικών φορεσιών που έχουν κατασκευαστεί κατόπιν μελέτης από ειδικούς τεχνίτες αλλά και από παλαιά μέλη-χορευτές/τριες του Συλλόγου με προσωπική εργασία.
Ο Σύλλογος πέρα από τις φορεσιές για τα ενήλικα άτομα έχει και παιδικές παραδοσιακές φορεσιές για την κάλυψη των αναγκών των παιδικών χορευτικών του τμημάτων.
Χρέος μας να αναφέρουμε την πολύτιμη συμβολή της Α. Σπυροπούλου-Καρέλια Μέγα χορηγού του συλλόγου μας, που με την προσφορά της μπορέσαμε να ανανεώσουμε, επιδιορθώσουμε και να αγοράσουμε νέες φορεσιές.