Διοικητικό Συμβούλιο

Ζήση Αναστασία

Γραμματέας

Σπανού Ευσταθία

Ταμίας

Καντζιλιέρη Χριστίνα

Μέλος