Διοικητικό Συμβούλιο

ΤΣΕΡΠΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αντιπρόεδρος

ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Γραμματέας

ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ταμίας

ΦΛΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Μέλος