Διοικητικό Συμβούλιο

Μασουρίδης Παναγιώτης

Πρόεδρος

Φλώρος Βασίλειος

Αντιπρόεδρος

Αγγελής Παναγιώτης

Γραμματέας

Γιαννέλη Βασιλική

Ταμίας

Ζήση Αναστασία

Μέλος

Λαμπρόπουλους Ευάγγελος

Μέλος

Γιάνναρης Κωνσταντίνος

Μέλος