Διοικητικό Συμβούλιο

ΖΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Πρόεδρος

ΤΣΕΡΠΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αντιπρόεδρος

ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Γραμματέας

ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ταμίας

ΦΛΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Μέλος

ΜΑΣΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Μέλος

ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΛΕΚΟΣ

Μέλος