Σκοπός του Συλλόγου

Σκοποί του συλλόγου, όπως περιγράφονται στο Καταστατικό του, είναι η ανάπτυξη κάθε μορφής πνευματικών, μορφωτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην πόλη της Καλαμάτας, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας και όπου υπάρχει ελληνισμός. Επίσης είναι η διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της λαϊκής μας παράδοσης, σε αρμονικό συνδυασμό με όλα τα σύγχρονα πολιτιστικά ρεύματα. Η συγκέντρωση, αξιοποίηση και ανάπτυξη όλων των πνευματικών και πολιτιστικών δυνάμεων, η ενίσχυση της πνευματικής και πολιτιστικής δραστηριότητας του τόπου και η προώθηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, για την εξέλιξη μιας γνήσιας πολιτιστικής ζωής, με πλαίσιο τις δημοκρατικές αξίες και τη συνεχή πολιτισμική αναζήτηση.σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου υπάρχουν συγκεκριμένοι σκοποί που εξυπηρετούνται.